Tin tức, bài viết mới nhất về :

Việt Nam xuất siêu

Việt Nam xuất siêu 2,88 tỷ USD sau 11 tháng

Việt Nam xuất siêu 2,88 tỷ USD sau 11 tháng

12/16/2014 11:55:09 AM

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11 Việt Nam tiếp tục xuất siêu gần 438 triệu USD.

Tags: xuất siêu, xuất khẩu, nhập khẩu, thặng dư thương mại, xuất nhập khẩu, Việt Nam xuất siêu, fdi