Việt Nam xuất siêu trở lại

20/06/2019 14:47 PM | Xã hội

Theo Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại cả nước trong nửa đầu tháng 6 thặng dư 490 triệu USD, đưa lũy kế từ đầu năm đến hết 15/6 thặng dư 70 triệu USD.

Trong đó, xuất khẩu kỳ từ ngày 01/6 đến ngày 15/06 đạt 10,18 tỷ USD, nhập khẩu ở mức 9,69 tỷ USD. Lũy kế từ đầu năm đến hết nửa đầu tháng 6, kim ngạch xuất khẩu đạt 111,26 tỷ USD, nhập khẩu đạt 111,19 tỷ USD.

Việt Nam xuất siêu trở lại - Ảnh 1.

Biểu đồ cán cân thương mại của Việt Nam qua các tháng năm 2019

 


Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5 đạt 10,1 tỷ USD. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 6,8 tỷ USD.

Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 15/5, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam đạt 111,2 tỷ USD, trong đó tổng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 76,8 tỷ USD.

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 5 cao nhất ở các mặt hàng: điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,7 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,42 tỷ USD; hàng dệt, may 1,4 tỷ USD; giày dép các loại đạt 832 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 679 triệu USD...

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5 đạt 6,69 tỷ USD. Trong đó, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 5,61 tỷ USD.

Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 15/5, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam đạt 111,1 tỷ USD, trong đó tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 63,6 tỷ USD.

Trị giá nhập khẩu kỳ 1 tháng 5 cao nhất ở các mặt hàng: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,9 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 1,39 tỷ USD; vải các loại đạt 575 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 422 triệu USD; chất dẻo các loại đạt 352 triệu USD...

Theo Huy An

Cùng chuyên mục
XEM