Việt Nam từng chỉ đóng góp 2% vào GDP của khối ASEAN, giờ đã thay đổi ra sao?

20/06/2022 17:10 PM | Kinh tế vĩ mô

Trước đây, Việt Nam chỉ đóng góp khoảng 2,62% vào GDP của khối ASEAN. Sau 28 năm, tỷ trọng GDP của Việt Nam trong khối ASEAM đã tăng gấp 4 lần.

Năm 1993, GDP của Việt Nam đạt 13,18 tỷ USD, xếp thứ 6/10 các quốc gia ở Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia là quốc gia có GDP cao nhất, đạt 158,01 tỷ USD.

Giai đoạn 1993-2021, GDP bình quân của Việt Nam đạt khoảng 144,24 tỷ USD/năm, cao hơn 12,72 lần GDP bình quân của Brunei ( 11,34 tỷ USD/năm), cao hơn gần 11 lần GDP bình quân của Lào (13,28 tỷ USD/năm), cao hơn gấp 7,8 lần GDP bình quân của Campuchia (18,38 tỷ USD/năm) và cao hơn gấp 2,67 lần GDP bình quân của Myanmar (53,96 tỷ USD/năm).

Việt Nam từng chỉ đóng góp 2% vào GDP của khối ASEAN, giờ đã thay đổi ra sao? - Ảnh 1.

GDP danh nghĩa của các nước trong khối ASEAN giai đoạn 1993-2021 (Tỷ USD). Nguồn: IMF.


Năm 2021, GDP của Indonesia dẫn đầu trong nhóm các nước thuộc khối ASEAN, đạt khoảng 1.150 tỷ USD. Xếp thứ hai sau Indonesia là Thái Lan với GDP đạt khoảng 546 tỷ USD. Philippines đứng thứ ba với GDP đạt khoảng 386 tỷ USD. Đứng ở vị trí thứ 4 là Singapore với GDP đạt khoảng 379 tỷ USD.

Trong khi đó, GDP Việt Nam trong năm 2021 đạt khoảng 368 tỷ USD, đứng thứ 5 trong khu vực. Sau Việt Nam, Malaysia giữ vị trí thứ 6 trong nhóm các nền kinh tế lớn trong khu vực với GDP đạt khoảng 358 tỷ USD.

Hiện nay, GDP của Singapore, Philippines, Thái Lan và Indonesia xếp trên Việt Nam. GDP của Singapore, Philippines, Thái Lan, Indonesia đang gấp lần lượt là 3 lần; 1,48 lần; 1,05 lần; 1,03 lần so với GDP của Việt Nam.

Đối với Việt Nam, sau 28 năm nỗ lực phát triển, GDP của Việt Nam đã tăng từ 13,18 tỷ USD năm 1993 lên 368 tỷ USD năm 2021.

Sau 28 năm, GDP bình quân của Việt Nam đã tăng gần 28 lần. Myanmar và Lào có mức tăng cao hơn Việt Nam khi GDP tăng gần 84 lần và 47 lần trong giai đoạn 1993-2021. Các quốc gia khác có sự cải thiện nhưng chậm hơn như: Campuchia (gấp hơn 14 lần), Indonesia (gấp hơn 7 lần), Singapore (gấp 6,25 lần), Philippines (gấp 6,22 lần), Malaysia (gấp 5,35 lần), Thái Lan (gấp 4,24 lần) và Brunei (gấp 3,82 lần).

Xét về tỷ lệ đóng góp, trong năm 1993, tỷ lệ đóng góp của Việt Nam vào GDP của khối ASEAN đạt khoảng 2,62%. Trong đó, Indonesia là nước có đóng góp lớn nhất, đạt khoảng 31,39%.

Việt Nam từng chỉ đóng góp 2% vào GDP của khối ASEAN, giờ đã thay đổi ra sao? - Ảnh 2.

Tỷ lệ đóng góp các nước vào GDP danh nghĩa của khối ASEAN năm 1993 (%). Nguồn: IMF.


Sau 28 năm, tỷ lệ đóng góp của Việt Nam đã tăng gấp 4 lần. Cụ thể, trong năm 2021, tỷ lệ đóng góp của Việt Nam vào GDP của khối ASEAN đạt khoảng 10,28%, xếp thứ 5/10 các nước có đóng góp lớn nhất vào GDP của khối ASEAN.

Việt Nam từng chỉ đóng góp 2% vào GDP của khối ASEAN, giờ đã thay đổi ra sao? - Ảnh 3.

Tỷ lệ đóng góp các nước vào GDP danh nghĩa của khối ASEAN năm 2021 (%). Nguồn: IMF.


Indonesia vẫn là nước có đóng góp lớn nhất vào GDP của khối ASEAN, đóng góp khoảng 32,12% năm 2021. Từ năm 1993-2021, tỷ lệ đóng góp của các nước trong khối ASEAN đã thay đổi đáng kể. Cụ thể, Thái Lan có tỷ lệ đóng góp giảm từ 25,6% vào năm 1993 còn 15,26% vào năm 2021. Cùng với đó, Philippines, Malaysia, Singapore cũng có tỷ lê đóng góp giảm.

Theo Minh Tiến

Cùng chuyên mục
XEM