Tin tức, bài viết mới nhất về :

"Fidel Castro dành tình cảm rất đặc biệt đối với Việt Nam"

"Fidel Castro dành tình cảm rất đặc biệt đối với Việt Nam"

11/27/2016 9:22:09 PM

Ông Nguyễn Duy Cương: Đối với Việt Nam, Fidel Castro dành tình cảm rất đặc biệt, một tình cảm có thể nói hiếm có xưa nay.

Tags: cựu chủ tịch, nhà cách mạng, Việt Nam - Cuba, Fidel Castro