Tin tức, bài viết mới nhất về :

việc toàn thời gian

CEO Google: 'Đã đến lúc chấm dứt kiểu làm việc tuần 40 giờ'

CEO Google: 'Đã đến lúc chấm dứt kiểu làm việc tuần 40 giờ'

7/10/2014 12:19:29 PM

Phần lớn mọi người mong muốn làm việc nhưng họ cũng thích có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình hoặc theo đuổi các sở thích riêng.

Tags: larry page, ceo google, tuần làm việc, việc toàn thời gian, việc bán thời gian