250 cựu lâm tặc nay đã được "trọng dụng" để làm một công việc đặc biệt, không chỉ là cách mưu sinh chính nghĩa, mà còn là cách để “chuộc lỗi” với rừng.
Tags:lâm tặc
Mã nhúng
Link chia sẻ