Chuyến đi 0 đồng dài 3000 km của chàng trai Sài Gòn đã kết thúc sớm hơn dự kiến 1 ngày.
Tags:đi bộ xuyên việt;bán hàng online
Mã nhúng
Link chia sẻ