Vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" của bà tới tận bây giờ vẫn khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.
Tags:hoa khôi;trường dược
Mã nhúng
Link chia sẻ