Lựa chọn lối sống không công việc, không áp lực, không bon chen, cô gái này quyết định nghỉ hưu sớm. Hiện tại, sau 10 tháng theo đuổi lối sống mới, cô không hề có ý định trở lại công việc trước kia.
Tags:nghỉ hưu;27 tuổi
Mã nhúng
Link chia sẻ