Tổng mức vốn hóa của Tesla đã bốc hơi 126 tỷ USD chỉ trong 1 ngày.
Tags:elon musk;Tesla;twitter
Mã nhúng
Link chia sẻ