Bill Hwang đang phải đối mặt với án tù 380 năm vì cáo buộc gian lận, thao túng thị trường và gian lận chứng khoán.
Tags:bill hwang
Mã nhúng
Link chia sẻ