Người đàn ông chưa bao giờ nghĩ đến việc 30 tuổi sẽ đi ủng, người đầy dầu mỡ, tay cầm móc sắt bước vào lò mổ.
Tags:cử nhân;bán thịt lợn
Mã nhúng
Link chia sẻ
VIDEO KHÁC