Ở độ tuổi thiếu niên, Bống Chè Bưởi ngày nào giờ vẫn giữ niềm đam mê kinh doanh, song hành cùng đó là một tâm hồn hướng thiện.
Tags:bống chè bưởi;shark tank
Mã nhúng
Link chia sẻ