Dù chồng đã cố ngăn cản nhưng vì tin người, nạn nhân đã tiết lộ mã OTP điện thoại rồi đau đớn nhận ra là "con mồi" cho đối tượng lừa đảo.
Tags:mất tiền;ngân hàng
Mã nhúng
Link chia sẻ