Không phải dân kỹ thuật như Steve Jobs, Tim Cook là bậc thầy kinh doanh và ông chứng minh năng lực bằng những con số.
Tags:apple;steve jobs;tim cook
Mã nhúng
Link chia sẻ