VinFast loại bỏ tiền tố "e" (electric - điện) trong tên gọi các mẫu xe của hãng, để khẳng định định hướng thuần xe điện.
Tags:vinfast;xe điện
Mã nhúng
Link chia sẻ