Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, con gái bầu Thụy trực tiếp đứng tên góp vốn 2.668,8 tỷ đồng vào Thaispace và giữ vị trí Tổng giám đốc.
Tags:bầu thụy;thaispace;nguyễn ngọc mỹ anh
Mã nhúng
Link chia sẻ