Hòa vào không khí Giáng sinh năm nay, một ngân hàng đã phát quà cho 2.000 người nhưng đáng tiếc đây chỉ là sự cố.
Tags:ngân hàng;chuyển nhầm
Mã nhúng
Link chia sẻ