Trong khi đó, mức thưởng Tết dương lịch lên tới 471 triệu đồng, là một doanh nghiệp FDI tại TP HCM.
Tags:thưởng Tết;đà nẵng
Mã nhúng
Link chia sẻ