Nam ca sĩ vốn nổi tiếng là một "tay chơi" trong lĩnh vực bất động sản.
Tags:nathan lee;đầu tư chứng khoán
Mã nhúng
Link chia sẻ