"Tôi muốn tất cả tư bản nước ngoài vào đây phải mua đất của Việt Nam với giá như Tokyo hoặc New York, có như vậy nhân dân ta mới giàu nhanh, đất nước mới phát triển được", ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết.
Tags:tân hoàng minh;thủ thiêm
Mã nhúng
Link chia sẻ
VIDEO KHÁC