Chỉ tiêu doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng của Bách Hóa Xanh giảm mạnh xuống chỉ còn 839 triệu đồng/tháng, trong khi trước đây dao động trong khoảng 1,1-1,2 tỷ đồng/tháng.
Tags:bách hóa xanh;thế giới di động
Mã nhúng
Link chia sẻ
VIDEO KHÁC