Một số người Hàn Quốc quá căng thẳng, họ trả tiền để đặt chỗ tại các quán cà phê để ngồi và không làm gì cả.
Tags:né tránh cuộc đời;hàn quốc
Mã nhúng
Link chia sẻ
VIDEO KHÁC