MoMo gọi vốn thành công Series E, với số tiền đầu tư khoảng 200 triệu USD. Đây là lần gọi vốn trăm triệu USD thứ hai của MoMo trong năm 2021. Với vòng gọi vốn mới, MoMo chính thức trở thành kỳ lân với định giá hơn 2 tỷ USD.
Tags:momo
Mã nhúng
Link chia sẻ
VIDEO KHÁC