Đoạn video của Duy Nến nhận được hơn 2000 lượt bình luận nhưng tìm mỏi mắt không thấy ai khen, chỉ toàn "gạch đá".
Tags:Duy nến
Mã nhúng
Link chia sẻ
VIDEO KHÁC