Cả 2 shark đều cho rằng sinh ra trong gia đình cha mẹ xuất sắc, dù những đứa trẻ rất giỏi, rất thành công, thiên hạ luôn nghĩ sự thành công đó nhờ phụ huynh.
Tags:shark phú;đặng hồng anh
Mã nhúng
Link chia sẻ
VIDEO KHÁC