Nhìn vào Báo cáo tài chính của WFP năm 2020, giả định Elon Musk tài trợ 6 tỷ USD vào tổ chức này như đề xuất của Giám đốc WFP, sẽ có khoảng 3 tỷ USD đến tay người nghèo, 3 tỷ USD còn lại dùng để trang trải chi phí.
Tags:sao kê wfp;lương thực thế giới;elon musk
Mã nhúng
Link chia sẻ
VIDEO KHÁC