Bữa tối tỷ USD của CEO Apple và Google tại một nhà hàng Việt Nam.
Tags:tim cook;sundar pichai
Mã nhúng
Link chia sẻ