Cách Hà Lan trở thành nước xuất khẩu lương thực nhiều thứ 2 thế giới dù có diện tích nhỏ hơn Việt Nam
Tags:hà lan;cường quốc nông nghiệp
Mã nhúng
Link chia sẻ