Không giống các ứng viên còn lại, anh chàng đã đưa ra câu trả lời chỉ 5 từ, nhưng vượt ra khỏi suy nghĩ của nhà tuyển dụng nên được nhận ngay lập tức.
Tags:trúng độc đắc 10 tỷ đồng;đi làm hay nghỉ
Mã nhúng
Link chia sẻ