Nhiều người kinh doanh không có lời, thậm chí càng bán càng lỗ, nản quá, đóng cửa công ty mang tiền đầu tư BĐS vì sợ nếu kinh doanh tiếp sẽ mất trắng. Tất nhiên là tôi không đồng ý với cách làm ăn này và không có hứng thú chơi tiếp với anh bạn này.
Tags:gom bất động sản
Mã nhúng
Link chia sẻ