Thay vì cứu thế giới, Elon Musk chọn cách dốc hết tài sản để lên sao Hỏa.
Tags:elon musk lên sao hỏa
Mã nhúng
Link chia sẻ