Cả đàn voi có lẽ đã không còn sống sót nổi nếu không nhờ người đàn ông Kenya này
Tags:kenya;voi
Mã nhúng
Link chia sẻ