Với các ca sĩ nổi tiếng, ngày họ kết hợp với bọn mình thì có nghĩa đó cũng là "ngày tàn" của họ. Tuy vậy, bọn mình vẫn muốn có một ngày được xuất hiện trong các MV của anh Đen Vâu hoặc Sơn Tùng MTP chẳng hạn.
Tags:1977 vlog
Mã nhúng
Link chia sẻ