Theo Trí Thức Trẻ
Tuổi trẻ, tài năng và thức thời, cậu học sinh 17 tuổi chế ra bản đồ theo dõi tình hình COVID-19
Tags:tài năng;bản đồ;covid-19
Mã nhúng
Link chia sẻ