Theo Tổng hợp
Tổng thống Trump đã chính thức phê ký Đạo luật Ngăn chặn Tàn sát và Tra tấn Động vật (PACT), hành hạ động vật là tội ác liên bang có thể bị kết án tù 7 năm
Tags:trump
Mã nhúng
Link chia sẻ