Theo Trí Thức Trẻ
Anh hùng chỉ cần lòng tốt và một chút dũng cảm thôi là đủ rồi, đúng không?
Tags:dũng cảm;lòng tốt
Mã nhúng
Link chia sẻ