Mọi khoảng cách chỉ biến mất khi chúng ta biết quan tâm, đúng không?
Tags:quan tâm
Mã nhúng
Link chia sẻ