Theo YouTube
Indonesia cháy rừng liên tục "hóa vàng" 328.724ha đất, biến bầu trời Jambi thành màu đỏ, phủ đen bầu trời các nước Đông Nam Á
Tags:cháy rừng;indonesia
Mã nhúng
Link chia sẻ