Theo TTVN
Có phải là lúc ta trải qua thời khắc quan trọng mà không có người ta yêu nhất bên cạnh?
Tags:cô đơn;khoảnh khắc
Mã nhúng
Link chia sẻ