Theo YouTube
Không cần biết bậc thang có bao nhiêu bậc, ta chỉ cần bước đi với một niềm tin
Tags:bước đi;cuộc sống;welearn
Mã nhúng
Link chia sẻ