Biến thể Omicron có khả năng thay thế Delta thành chủng Covid-19 lây lan mạnh nhất thế giới.
Tags:biến thể omicron
Mã nhúng
Link chia sẻ