Thất nghiệp trong mùa dịch, nhiều người chưa thể tìm được công việc ổn định nên đã tìm đến những điểm tuyển dụng nghề ''hư cấu''. Chỉ cần đóng giả làm nhân viên là nhận được tiền mặt nhanh chóng.
Tags:
Mã nhúng
Link chia sẻ
VIDEO KHÁC