Lary Hillblom là một trong những tỷ phú nước ngoài đến Việt Nam đầu tư và làm ăn sớm nhất.
Tags:
Mã nhúng
Link chia sẻ
VIDEO KHÁC