Lấy tên Chim Sẻ Đi Nắng, Đức Bình từng tiết lộ do mình nghĩ ra trong những ngày hy sinh giấc ngủ trưa để chơi Đế Chế.
Tags:
Mã nhúng
Link chia sẻ
VIDEO KHÁC