El Salvador vẫn đang giữ Bitcoin vì thế chưa thể nói họ đầu tư thua lỗ.
Tags:
Mã nhúng
Link chia sẻ
VIDEO KHÁC