Vì sao lợi nhuận PVN cao đột biến, vượt Viettel để trở thành tập đoàn có lãi lớn nhất Việt Nam?

31/07/2018 09:32 AM | Kinh doanh

Số thuế thu nhập doanh nghiệp mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phải nộp không có biến động lớn. Tăng khai thác, chế biến là những việc PVN áp dụng để đạt được mức doanh thu ấn tượng trong năm 2017. Một phần mức lợi nhuận tăng cao đột biến do số lãi tiền dầu từ Vietsovpetro đạt tới 4.954 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt hơn 48.220 tỷ đồng. Chỉ tiêu tương tự năm 2016 là 26.464 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận trước thuế của PVN đã tăng tới 21.756 tỷ đồng (tương đương 82,2%).

Trong khi đó, số thuế thu nhập doanh nghiệp mà PVN phải nộp không có biến động lớn. Năm 2017, PVN phải nộp 11.609 tỷ đồng thuế TNDN, cao hơn 1.295 tỷ đồng so với năm 2016 (10.314 tỷ đồng).

Xét về doanh thu thuần, con số của năm 2017 đạt hơn 271.404 tỷ đồng. Năm 2016, doanh thu thuần của PVN là 235.860 tỷ đồng. Trong 1 năm, doanh thu thuần của PVN đã tăng khoảng 35.545 tỷ đồng, tương đương 15%.

Để có mức tăng doanh thu ấn tượng như trên, PVN đã cùng lúc thực hiện nhiều biện pháp như tăng khai thác, chế biến.

Lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí đóng góp 38.074 tỷ đồng vào doanh thu của PVN, tăng 2.969 tỷ đồng so với năm 2016. Theo tập đoàn này, tổng sản lượng khai thác quy dầu trong năm 2017 đạt 25,41 triệu tấn, vượt 1,60 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm. Trong đó, khai thác dầu thô đạt 15,52 triệu tấn, vượt 1,32 triệu tấn; Khai thác khí đạt 9,89 tỷ m3, vượt 280 triệu m3. Giá dầu thế giới cao hơn là nguyên nhân giải thích cho số tăng thu từ dầu thô.

Lĩnh vực lọc - hóa dầu đóng góp 91.465 tỷ đồng trong doanh thu của PVN năm 2017, tăng 8.215 tỷ đồng so với năm 2016. Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) là doanh nghiệp đóng góp phần lớn với 80.517 tỷ đồng.

Công nghiệp khí đóng góp 57.290 tỷ đồng, tăng 527 tỷ đồng so với năm 2016.

 Vì sao lợi nhuận PVN cao đột biến, vượt Viettel để trở thành tập đoàn có lãi lớn nhất Việt Nam?  - Ảnh 1.

Công nghiệp điện đóng góp 28.863 tỷ đồng, tăng 1.652 tỷ đồng so với năm 2016. Sản xuất điện đạt 20,58 tỷ kWh, vượt 481 triệu kWh so với kế hoạch cả năm.

Số lãi tiền dầu từ Vietsovpetro cũng rất đáng chú ý. PVN đã thu về 4.954 tỷ đồng lãi tiền dầu từ Vietsovpetro, cao hơn năm 2016 khoảng 2.141 tỷ đồng, tăng 71,6%. PVN cũng ghi nhận lợi nhuận bất thường 527 tỷ đồng trong năm 2017 là tiền thanh lý khoản đầu tư, mất quyền kiểm soát tại công ty con.

Theo An Bình

Cùng chuyên mục
XEM