Tin tức, bài viết mới nhất về :

vạ lây

Doanh nghiệp phá sản, cả họ vạ lây

Doanh nghiệp phá sản, cả họ vạ lây

1/3/2013 8:27:02 AM

Thất nghiệp, vỡ nợ, mất nhà… thậm chí lâm vào vòng lao lý.

Tags: doanh nghiệp, vỡ nợ, thất nghiệp, vạ lây, vòng lao lý, người thân