UBCK: TTCK Việt Nam được đánh giá là 1 trong 5 thị trường có mức tăng trưởng cao nhất tại Đông Nam Á

24/12/2016 13:31 PM | Kinh doanh

Trong 10 tháng đầu năm, dòng vốn nước ngoài vào ròng với giá trị cao nhất 5 năm qua. Giá trị danh mục liên tục gia tăng, đạt 17,3 tỷ USD vào cuối tháng 10/2016 (tăng 18% so với cuối năm 2015).

Ngày 15/12/2016 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và chương trình công tác năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Bằng Chủ tịch UBCKNN cho biết trong năm 2016 mặc dù chịu nhiều tác động bởi tình hình thế giới nhưng TTCK Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt, được đánh giá là 1 trong 5 thị trường có mức tăng trưởng cao nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, ông cho biết chỉ số VN-Index tăng 15%, HNX-Index tăng 0,8%; mức vốn hóa thị trường đạt 1.765 nghìn tỷ đồng, tương đương 42% GDP, tăng 30%;

Thanh khoản cải thiện mạnh, quy mô giao dịch bình quân đạt 6.860 tỷ đồng/phiên, tăng 39% so với cuối năm 2015.

Về hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch, trên thị trường có 695 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết và 377 cổ phiếu đăng ký giao dịch.

Tổng giá trị niêm yết đạt 712 nghìn tỷ đồng (tăng 22%) và 590 mã trái phiếu với tổng giá trị niêm yết là 934 nghìn tỷ đồng (tăng 22,5%).

Tổng mức huy động trên thị trường chứng khoán ước đạt 348 nghìn tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2015.

Huy động qua cổ phần hóa thoái vốn 11 tháng đầu năm 2016 đạt gần 8,1 nghìn tỷ đồng, tăng 46%; với tỷ lệ thành công tăng từ 40% lên 64%.

Về hoạt động đầu tư, số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt khoảng 1,67 triệu tài khoản, tăng 6% so với cuối năm 2015.

Trong 10 tháng đầu năm, dòng vốn nước ngoài vào ròng với giá trị cao nhất 5 năm qua. Giá trị danh mục liên tục gia tăng, đạt 17,3 tỷ USD vào cuối tháng 10/2016 (tăng 18% so với cuối năm 2015).

Bên cạnh đó, UBCKNN đã dự thảo và trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng như nghị định 86 quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán; Nghị định 145 đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK; ban hành 5 Thông tư, 1 Quyết định về: sửa đổi, bổ sung một số nội dung về hoạt động, thành lập của CTCK, quỹ mở; đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của các tổ chức KDCK; phí tại các Sở và TTLK; sản phẩm Covered Warrant; chuyển chức năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ từ ngân hàng thương mại sang Ngân hàng Nhà nước.

Về công tác quản lý và tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán: về cơ bản UBCKNN đã ban hành đầy đủ các cơ chế, chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo thông lệ quốc tế.

Về hoạt động quản lý, giám sát các công ty đại chúng, các tổ chức niêm yết tiếp tục được tăng cường. Trong năm 2016, UBCKNN đã chấp thuận đăng ký công ty đại chúng cho 112 công ty, hủy đăng ký công ty đại chúng cho 33 công ty; hiện tại có 777 công ty đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch. Thực hiện niêm yết mới cho 21 công ty, hủy niêm yết 17 công ty, đồng thời thực hiện đăng ký giao dịch mới cho 107 công ty trên UpCom. Hệ thống công bố thông tin IDS của UBCKNN đến nay đã có khoảng 1.670 công ty đăng ký sử dụng để thực hiện công bố thông tin và báo cáo.

Theo Tiến Phương

Cùng chuyên mục
XEM