Tin tức, bài viết mới nhất về :

tuyển dụng facebook

Mark Zuckerberg tìm người tài bằng cách nào?

Mark Zuckerberg tìm người tài bằng cách nào?

3/5/2015 7:49:00 PM

Tìm ra con đường, tiêu chuẩn về tuyển dụng của bạn và chuyển nó thành chiều ngược lại.

Tags: tuyển dụng facebook, tìm người tài, CEO Facebook